ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TRUNG SƠN (Năm học: 2022-2023)

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TRUNG SƠN (Năm học: 2022-2023)

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TRUNG SƠN (Năm học: 2022-2023)
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 22/2021/TT-BGDĐT
Kế hoạch phát triển nhà trường
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021
BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022

Tin trong nghành

KẾ HOẠCH XÉT TN THCS NĂM HỌC 2019-2020 CỦA SỞ GD&ĐT

Công văn Số: 1378/SGDĐT-KTKĐCLGD V/V xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 của Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa

Quê tôi

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
311154